ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φυσικού Αερίου διατηρεί σημαντικό Δίκτυο Συνεργατών που καλύπτει όλη την Αττική με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του. Πρόκειται για ένα δίκτυο επιχειρήσεων με οργανωμένη δομή, με σημαντική εμπειρία στο Φυσικού Αερίου, ικανές να εγκαταστήσουν και να υποστηρίξουν μεγάλες και απαιτητικές εφαρμογές. Η εξασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη με τη προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι στόχος πρωταρχικής σημασίας για την Εταιρία.

 

 

Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης

thermola
petrogaz